Πληροφορίες

Διεύθυνση:
Πλατεία Αλυγαριάς,
Παροικιά, Πάρος,
84400
Κυκλάδες
Τηλέφωνο:
+30 2284 0 28090
Φαξ:
+30 2284 0 52988